Kalevi Salonen

Kansantaloudellisesti ylivertainen sote 1. Avaimena yksinkertaistaminen

Sote-uudistusesityksessään hallitus ei ole käsitellyt kuin yhtä vaihtoehtoa, jolloin objektiiviselle päätöksenteolle ei ole jäänyt sijaa. Vähin mitä olisi pitänyt edellyttää on, että esitystä olisi verrattu nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen. Ilman vertailukohtia päätöksenteko jää ilmaan, mikä on antanut  tilaa esittää perusteluina lähinnä hurskaita toiveita. Tämän kirjoitussarjan tarkoituksena on tuoda keskusteluun näkökulmia, jotka on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Esittelen terveydenhuoltojärjestelmän synteesin eli eräänlaisen ideaalimallin, jossa kokonaisuus on integroitu kansantaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Ratkaisun avaimet  löytyvät rakenteiden ja toimintojen yksinkertaistamisesta eli juuri vastakkaisesta suunnasta kuin mitä hallitus on ajatellut. Näin voidaan 1) taata palvelujen saatavuus, 2) parantaa palvelujen sujuvuutta, 3) kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, 4) parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, 5) alentaa kustannuksia ja 6) luoda terveydenhuollon hallitulle kehittämiselle parhaat mahdolliset edellytykset myös tulevaisuudessa. Lopputulos ylittäisi siis hallituksen sote-uudistusesityksen mahdollisuudet joka suhteessa. Ainoana poikkeuksena on liike-elämän vilkastuttaminen, mutta sekin on etu, koska kaikki tarpeeton toiminta aiheuttaa kansalaisille lisää kustannuksia ja syö resursseja kansantaloudellisesti tuottavilta kehittämiskohteilta. Siis painopiste on ainoastaan terveydenhuollon kannalta oleellisessa.

Koska hallitus katsoo, että julkisen vallan tuottavuutta on nostettava, on byrokratian purkaminen otettu hallitusohjelmassa tärkeään rooliin. Hallitus ei ole ajattelussaan yksin, sillä rakenteiden yksinkertaistaminen on eräs tuotannon ja kaupan kilpailukyvyn perustekijöistä. Esimerkiksi kauppa on jo pitkään ollut pelkistymisprosessissa, jossa toiminnot keskittyvät, yksinkertaistuvat ja integroituvat. Kun tavaran toimitusketju koostui ennen tuottajatehtaasta, kansainvälisestä jakelijasta, maahantuojasta, tukkukaupasta ja vähittäiskaupasta, niin nyt ketju on saattanut supistua vain pariin portaaseen, millä on päästy oleellisiin säästöihin ja entistä suurempaan joustavuuteen. Aivan samat näkökohdat koskevat myös julkista terveydenhuoltoa, jossa tuottavuushyöty syntyy mahdollisuudesta keskittää resurssit epäolennaisesta olennaiseen. Rahallisen hyödyn tavoittelu terveydenhuollon avulla olisi sekä taloudellisesti että eettisesti vinoutunut syrjähyppy.

Hallituksen sote-uudistuksessa ollaan luomassa monitoimijamallia ja moninkertaista verkostoa, jossa byrokratia lisääntyy ja kokonaisuus lipsuu hallinnasta. Päällekkäisiä rakenteita ja investointeja kutsutaan kauniisti valinnanvapaudeksi. Kuitenkin terveydenhuollossa on jo nykyiselläänkin miljardien edestä tarpeetonta byrokratiaa, joka on poistettavissa hyvin yksinkertaisin toimenpitein. Neljän keskeisimmän yksinkertaistamiskohteen kautta muotoutuu pelkistetyn terveydenhuoltojärjestelmän runko. Koska kaikkein suurimmat taloudelliset edut voidaan saavuttaa vain julkisessa terveydenhuollossa, julkinen ja yksityinen terveydenhuolto on erotettava taloudellisesti toisistaan. Silloin molemmat voivat vapaasti käyttää omia vahvuuksiaan ilman toisen osapuolen käytänteistä johtuvia kahleita. Esimerkiksi yksityinen puoli voisi näyttää väitetyn tehokkuutensa ja julkinen kykynsä kokonaisuuden äärimmäisen pitkälle vietyyn integraatioon ja pelkistämiseen.

Terveydenhuollon ja sen hallinnon keskeisimmät yksinkertaistukset:

1) Maakunnat korvataan Terveyshallituksella

Johdossa olisi valtakunnan paras asiantuntemus ja byrokratia pienenisi satojen miljoonien suuruusluokassa

2) Terveydenhuolto (siis lääke-, hammas- ja työterveyshuolto mukaan lukien) on täysin integroitu

Kaikki synergia- ja mittakaavaedut saadaan täysimittaiseen käyttöön

3) Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon rahoitus verotuksen kautta

Laskutusbyrokratia ja erilaiset korvausmenettelyt poistuvat julkiselta puolelta. Maksuliikenne tapahtuu käytännöllisesti katsoen kuluitta ja samalla sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu automaattisesti – miljardiluokan säästöt vuodessa

4) Lääkkeiden jakelu valtion toimesta terveyskeskuksista

Asiakasmukavuus paranee ratkaisevasti - miljardiluokan säästö vuodessa

 

Myöhemmissä blogeissa esitän edellä mainittujen yksinkertaistusten yksityiskohtaiset perustelut.

 

Yhteenveto pelkistetyn terveydenhuoltojärjestelmän keskeisistä ominaisuuksista:

- Yksinkertaisin mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä

- Yksinkertaisin mahdollinen rahoitus-/maksatusratkaisu

- Yksityisen terveydenhuollon raha kulkee aina asiakkaan kautta, jolloin syntyy aito kokoaikainen kilpailutilanne ilman kapitaatiokorvauksen ongelmia

- Täydellisin valinnanvapaus: kokoaikainen mahdollisuus valita hoitopaikka joko yksityisen tai julkisen terveydenhuollon sisällä ja vuosittainen vaihtomahdollisuus julkisen ja yksityisen välillä

- Koko maan terveydenhuoltoa johtaa maakuntien sijaan Terveyshallitus, jonka alaisuudessa operatiivinen toiminta tapahtuu sairaanhoitopiireissä

- Antaa mahdollisuuden julkisen terveydenhuollon mittakaavaetujen täysimittaiseen hyödyntämiseen

- Sisäänrakennettu innovaatiojärjestelmä tuottaa kilpailua vahvemman kehityspotentiaalin

- Yksinkertaisuudessaan paras mahdollinen alusta tietotekniikan hyödyntämiselle

- Joustavin vastaamaan niin kriisitilanteisiin kuin tulevaisuuden haasteisiinkin

- Tuottaa suurimmat mahdolliset kansantaloudelliset säästöt

 

Pelkistetyllä terveydenhuoltojärjestelmällä saavutetaan kaikki hallituksen asettamat tavoitteet ilman ainuttakaan kompromissia laadun tai kustannusten suhteen. Se tuottaa ilman pienintäkään epävarmuutta vuodessa vähintään kolmen miljardin säästöt, jotka voitaisiin saavuttaa haluttaessa jo parissa vuodessa. Tuntuisi suorastaan vastuuttomalta, jos näin selkeitä mahdollisuuksia ei haluta huomioida vaan pyritään ajamaan niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin täysin vastakkaiseen lopputulokseen johtavaa ratkaisua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Oikein hyvä aloitus.
Ihanneajattelua ja yksinkertaistamista todellakin tarvitaan. Siitä on vain loikka systeemiajatteluun, mistä löytyy teoriaa ratkaisujen testaamiseen jo mielikuvina, jottei tule virheitä. Virosta kannattaa ottaa oppia, koska siellä asuu "viisaampi kansa" tai ainakin kansa, joka uskaltaa aloittaa puhtaalta pöydältä.

Olen tehnyt vastaavia malleja kolmeen kirjaani ja kymmeniin videoesityksiin.

Muuten hyvä esitys yllä, mutta uusliberaali ajattelu ja sosialismin pelko haittaavat tervejärkistä ajattelua, ja nyt hallitus on jo sitoutunut teemaansa. Saattaa olla myöhäistä miettiä ihanteellisia vaihtoehtoja muuten kuin ajatusharjoituksina.

IT-järjestelmien käyttöönottoja odotamme pelon sekaisella kunnioituksella -- näiden kaikkien sulkeisten jälkeen.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

IT-alan ihmisenä tiedät tarkkaan mitä merkitsee, jos sovellusympäristöstä tulee monimutkainen. Helposti käy niin, että jos ympäristö monimutkaistuu kolminkertaisesti, ohjelmoinnin ja ohjelmistojen ylläpidon kustannus yhdeksänkertaistuu tai jotain sinne päin. Se tarkoittaa käytännössä, että kallis umpikuja voi tulla yllättävän pian vastaan.

Tietotekniikan rooli on sote-uudistuksessa varsinkin tulevaisuuden näkymien suhteen keskeinen. Siksi olisi onnetonta, jos toimintaympäristöstä tulee mahdollisimman sekava. Se kun haittaisi vakavasti terveydenhuollon kehitystä ja kasvattaisi tarpeettomasti kustannuksia. Sellaista liike-elämän vilkastuttamista ei saisi tulla, koska se olisi etupäässä tyhjän jauhamista. IT-tekniikka on erinomainen apu, jonka kapasiteettia ei kannattaisi tuhlata monimutkaisuuden hallintaan ja laskutukseen. Tietojärjestelmiin menee vuosittain aina vain valtavampia summia, mutta kukaan ei voi tietää miten suuriksi ne lopulta paisuvat. Parempi olisi luoda edellytyksiä mahdollisimman sujuvalle IT-tekniikalle.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Totta kai.
Tietyt aikataulut venyvät neliöllisesti, mutta PN - kompleksisissa tapauksissa vaihtoehtojen määrä kasvaa eksponentiaalisesti tai jopa tunnistamattomalla tavalla.

Tietotekniikalla saa aikaan äärimmäisen täsmällisiä ratkaisuja, kuten maailmanlaajuiset lennonvaraussovellukset trivagot ja amadeukset ja booking.com sekä airbn. Toisaalta äärimmäistä sekavuuttakin saa aikaan, sekä äärimmäistä jäykkyyttä, mistä on kunnostautunut SAP-niminen mammuttiohjelmisto.

Modulaarisuus on hyve kaikkialla IT:ssä sekä myös yhteiskunnan puolella.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Kun siis asiaa tuntevien tasolla tarvittava tieto ja näkemykset ovat olemassa, ongelma on tavanomainen: itseriittoiset poliitikot päsmäröivät asiat sekaisin.

Koska valta on poliitikoilla, välillä on suorastaan vaikea asennoitua kaikenmoisten päähänpistojen torjumiseen. Siinä mielessä kommenttisi ja kirjoituksesi ovat olleet positiivisesti kannustavia - kiitos niistä. Poliitikot jaksavat jauhaa omia suunnitelmiaan, sillä heillä on omasta edusta kyse ja remmiin astuu aina vereksiä voimia, jos yksi väsyy tai harhautuu umpikujaan.

Yksi ratkaisu tähän olisi kansalaiskeskustelualusta, jota ylläpitäisi puolueeton asiantuntija. Hän kirjaisi jäsennellysti sote-uudistuksesta sen hyviä ja huonoja puolia sekä myös merkityksettömiä näkökohtia. Näin saataisiin kirjattua asian kaikki puolet. Nyt sitä ei tapahdu vaan propagoidaan milloin mitäkin. Puolueettomuuden takaajana taustalla voisi olla loki, jossa kaikki kommentit olisivat pötkönä näkyvissä. Näin voitaisiin päästä paljon älyllisempään keskusteluun kuin esimerkiksi valtiovarainministeriön ala-arvoinen tiedottaminen ilman kommentointimahdollisuutta. Tuloksena olisi eräänlainen kansalaisselvitys asiasta. Sen kuluessa voisi hahmottua myös kilpailevia malleja, joista käytävä keskustelu palvelisi joka tapauksessa kokonaisuuden hahmottamista.

Toimituksen poiminnat